2017 – Events & Celebrations

Events & celebrations held at Sri Kshetra Hombuja in the year 2017.

Shruta Panchami Celebrations at Hombuja Jain Math - 30th May 2017

Shruta Panchami Celebrations at Hombuja Jain Math – 30th May 2017

Hombuja, May 30, 2017: Shruta Panchami was celebrated at Sri Kshetra Hombuja under the guidance of His Holiness Swasti Sri Dr. Devendrakeerthi Bhattarakha Swamiji. On the occasion, “Aksharabhyasa” & “Vratopadesha” rituals we preached to kids. – Sri Kshetra Hombuja

 

Hombuja, 29th May 2017: His Holiness Swasti Sri Bhuvanakeerthi Bhattarakha Swamiji of Kanakagiri, His Holiness Swasti Sri Dhavalakeerthi Bhattarakha Swamiji of Arihantagiri and His Holiness Swasti Sri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja performed Panchamruta Abhisheka to Goddess Padmavati Devi at Sri Kshetra Hombuja on 29th May 2017. This was one of the rarest of the rare instances where in 3 Bhattarakhas s performed Panchamrutha Abhisheka to Godess Padmavati Devi simultaneously. – Sri Kshetra Hombuja

Special pooja was performed in all the Basadis at Sri Kshetra Hombuja on the occasion of ‘Akshaya Tritiya’ under the guidance of His Holiness Swasti Sri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Maha Swamiji on 29th April 2017.

Bimba Shuddhi of Lord Sri Parshwanath Swamy idol was held under the guidance of His Holiness Swasti Sri Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji on 9th March 2017.

ಅತಿಶಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂಬುಜದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧಿಯು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ  ದೇವೇಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ರ ಗುರುವಾರ ನೆರವೇರಿತು.

As a part of the Annual Rathayatra Mahotsava at Varanga the idol of Sarvahna Yaksha is taken in a boat to the Chaturmukha Kere Basadi. Further, ‘Panchamrutha Abhisheka’ is performed to Lord Parshwanath & Sarvahna Yaksha at Kere Basadi. Post completion of pooja the Sarvahna Yaksha idol is taken back to Matasa basadi & Hire Basadis and poojas are performed. This was performed on 15th February 2017.