Institutions

Tirthakshetras and Institutions under Sri Kshetra Hombuja
 • Hombuja Atishaya Srikshetra – Hosanagara Taluk, Shimoga District.
 • Kundadri Atishaya Srikshetra – Tirthahalli Taluk, Shimoga District.
 • Varanga Atishaya Srikshetra – Karkala Taluk, Udupi District.
 • Hattiyangadi Srikshetra – Kundapura Taluk, Udupi District.
 • Shravana Basadi – Karkala Taluk, Udupi District.
 • Sri Kunda Kunda Vidya Peetha – Hosanagara Taluk, Shimoga District.
 • Sri Siddanthakeerthi Granthamala – Hosanagara Taluk, Shimoga District.
 • Sri Padmamda Higher Primary School – Varanga, Karkala Taluk, Udupi District.
 • Sri Vardhaman Boys Hostle – Shimoga Taluk, Shimoga District.
 • Sri Sanmathi Boys Hostle – Sagar Taluk, Shimoga District.
 • Goshaala – Hombuja, Hosanagara Taluk, Shimoga District.
 • ‘Gurudeva’, religious Kannada monthly – Hombuja, Hosanagara Taluk, Shimoga District.