Devendrakeerthi Swamiji’s 8th Pattabhisheka Anniversary

Hombuja (Shimoga District), November 18, 2019: The 8th Pattabhisheka Anniversary of His Holiness Jagadguru SwastiSri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji was held at Sri Kshetra Hombuja on Monday 18th November 2019. Devotees from across Karnataka had gathered at Hombuja for the event. – Sri Kshetra Hombuja

Continue Reading

ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ

ಹೊಂಬುಜ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2019: ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವವು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಡಾ ದೇವೇಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಹಾಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುನಿ ಶ್ರೀ 108 ಪಾವನಕೀರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಆರ್ಯಿಕಾ ಶ್ರೀ 105 ಶಿವಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಆರ್ಯಿಕಾ ಶ್ರೀ…

Continue Reading

Laksha Deepotsava of Lord Parshwanath & Goddess Padamvati at Hombuja

Hombuja, 17th Nov 2019: Laksha Deepotsava of Lord Parshwanath & Goddess Padamvati at Hombuja was held under the guidance of His Holiness SwastiSri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja. Panchamrutha Abhisheka was performed to the idol of Lord Parshwanth Tirthankar in the evening. The idol of Goddess Padmavati was taken…

Continue Reading

Charitra Shuddhi Vidhana held at Hombuja – 15th Nov 2019

Hombuja (Shivamogga District), November 15, 2019: Sri Charitra Shuddhi Vidhana was held at Sri Kshetra Hombuja (Humcha) on 15th November 2019 under the guidance of His Holiness SwastiSri Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja. Charitra Shuddhi Vidhana is conducted at Hombuja from 13th-18th November 2019. Muni Sri 108 Pavanakeerthi Maharaj, Aryika Sri…

Continue Reading

Sri Charitra Shuddhi Vidhana at Hombuja from 13th-18th November 2019

Hombuja (Shivamogga District), November 10, 2019: Sri Charitra Shuddhi Vidhana will be held at Sri Kshetra Hombuja (Humcha) from 13th-18th November 2019 under the guidance of His Holiness SwastiSri Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja. The programme details are as below – Wednesday 13th November 2019 11 am onwards: MangalaVadyaghosha, NandiMangala, Nimantrana…

Continue Reading

Hombuja Bhattarakha Swamiji’s 8th Pattabhisheka Anniversary on 18th November 2019

Hombuja (Shivamogga District), Karnataka, November 10, 2019: The 8th Pattabhisheka anniversary of His Holiness Swasti Sri Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja (Humcha) Jain Mutt will be celebrated on Monday, 18th November 2019 at Humcha. The detailed programme schedule is as given below. Religious Rituals – Monday 18th November 2019 9:00 am:…

Continue Reading

Mukuta Sapthami Celebrations – 2019

Hombuja, 7th August 2019: Mukuta Sapthami pooja and celebrations of the 23rd Tirthankar Lord Sri Parshwanath Swamy was held at Sri Kshetra Hombuja under the guidance of His Holiness SwastiSri Dr.Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji. Muni 108 Sri Pavanakeerthi Maharaj was also present on the occasion. The Moksha Kalyana pooja was held…

Continue Reading

Shrutha Panchami Celebrations at Sri Kshetra Hombuja

Hombuja, 7th June 2019: The Shrutha Panchami celebrations were held at Sri Kshetra Hombuja/Humcha in the presence of Muni 108 Sri Pavanakeerthi Maharaj and under the guidance of His Holiness Swasti Sri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja Jain Math. Panchamrutha Abhisheka – It was celebrated by offering panchamrutha abhisheka to…

Continue Reading

ShrutaBhakti Mahotsava at Hombuja

Hombuja, 5th May 2019: ShrutaBhakti Mahotsava was held at Sri Kshtra Hombuja under the presence of Vatsalya Varidhi Acharya 108 Sri Vardhamanasagarji Muni Maharaj and Sangh, guidance of His Holiness Swasti Sri Dr. Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja Jain Math. Prof. S.C.Ramesh, vice chancellor of Hampi Kannada University was the…

Continue Reading

2019 – Mahavir Janmakalyana Celebrations at Sri Kshetra Hombuja

Hombuja, 17th April 2019: The Mahavir Janmakalyana/Jayanthi celebrations at Sri Kshetra Hombuja was held under the presence of Acharya 108 Sri Vardhamansagarji Muni Maharaj and Sangh and under the guidance of His Holiness SwastiSri Dr.Deevendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja. The idol of Lord Mahavir from Bogara Basadi was taken out…

Continue Reading

Acharya Sri Shanthisagar Diksha Cenetenary – 2nd All India Meeting

Hombuja, 23rd March 2019: The 2nd national meeeting of Acharya Sri Shanthisagar Diksha Cenetenary celebrations were held at Humcha under the guidance of Acharya 108 Sri Vardhamansagarji Maharaj and Sangh. His Holiness Swasti Sri Dr. Devendrakeerthi Bhattarakha Swamiji of Hombuja Jain Math and other Bhattarakhas were also present. Office bearers…

Continue Reading

Acharya Sri Shanthisagar Diksha Centenary Celebrations held at Hombuja

Hombuja, 23rd March 2019: Charitra Chakravarti Acharya 108 Sri Shanthisagar Mahraj’s Diksha Cenetenary celebrations were held at Humcha under the guidance of Acharya 108 Sri Vardhamansagarji Maharaj and Sangh, Balacharya 108 Sri Siddasena Muni Maharaj. His Holiness Swasti Sri Bhanukeerthi Bhattarakha Swamiji of Kambadahalli Jain Math, His Holiness Swasti Sri…

Continue Reading